Om Uno-X

ESG

ESG

Uno-X er en værdibaseret virksomhed

 

Vores forretning er baseret på REITAN filosofien og dens stærke værdisæt reflekteres i måden, vi agerer på. Vores mission er at udvikle og promovere løsninger for fremtidens mobilitet. At vores stærke værdisæt og indstilling er integreret i måden, vi arbejder på, muliggør, at vi bedre kan værne om miljøet, sociale problemer, mennesker og menneskerettigheder i vores virke.

Vi anerkender fuldt ud vores ansvar i forbindelse med de miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige (ESG) problemer, vores verden står overfor. I vores fremtidige udvikling og positionering af Uno-X Mobility har vi et holistisk syn på vores ageren, for at nedsætte vores nøgleområders indvirkning på samfundet. Baseret på vores indvirkningsvurdering er disse fem FN Verdensmål for Bæredygtig Udvikling (SDG) blevet inkluderet som fokusområder
i vores ESG-strategiudvikling.